Je bent goed zoals je bent…?

‘God doesn’t care about your past.’

Zo even een bemoedigend christelijk zinnetje wat ik voorbij zag komen en mijn rechter wenkbrauw deed fronzen. In het verlengde daarvan lees ik ook met regelmaat; ‘voor God ben je goed zoals je bent.’ Hoewel de boodschap van liefde en vergeving goed en terecht is, doet het m.i. niet geheel recht aan wat de Eeuwige ons leert.

Absoluut, wie Yeshua aanneemt als zijn of haar Verlosser en oprecht berouw heeft van zonden, wordt schoongewassen door Zijn bloed. De opgestapelde schuld wordt van je af getrokken en ver weg buiten Zijn zicht geworpen. Fantastisch, wát een genade!
Maar daar schuilt meteen het addertje onder het gras.
‘Ga heen en zondig niet meer.’
Bij Hem is vergeving en verandering. Neem je Hem aan, dan ontvang je de Heilige Geest, Die jou zal leiden in waarheid en wijsheid. Je oude ik sterft af en maakt plaats voor een nieuwe schepping.

Als gevolg van de zondeval ben je niet ‘goed zoals je bent’. We hebben allemaal onze tekortkomingen, zwakheden en zonden. Hoewel de mens het graag denkt, is niemand beter dan de ander en zondigen we ook niet minder dan die ander. We hebben allemaal, zonder uitzondering, de genade en redding door de Messias nodig om de relatie met de Eeuwige te kunnen herstellen. Natuurlijk is het wel zo – en dat wordt meestal vast ook bedoeld – dat je onder alle omstandigheden bij Hem kunt komen. Wie je ook bent, wat je ook uitgespookt hebt. Je hoeft niet eerst allerlei verbeteringen door te voeren, voordat je je handen mag vouwen. Je bent niet goed zoals je bent, maar je mag wel komen zoals je bent!!

Zijn Liefde is onvoorstelbaar groot. Alles wat jij beleeft en hebt meegemaakt, is voor Hem belangrijk. Jouw verleden, waar in je leuke dagen hebt gehad maar misschien ook veel verdriet heb gekend. Hij weet het en luistert graag naar wat jij erover kwijt wilt. Hij schenkt troost voor pijn en juicht mee met jouw zegeningen.
Wanneer jij oprecht vraagt om vergeving van zonden – en dat kan een proces zijn van inzicht krijgen – dan vergeeft Hij en denkt Hij inderdaad niet meer aan die schuld. Het kan Hem dan ‘niet meer schelen’. Maar om JOU geeft Hij altijd. Zodat jij kunt loslaten wat nog aan je kleeft en je je kunt richten op het leven iedere dag met Hem, gericht op de geweldig rijke beloften die Hij ons door Zijn hele Woord meegeeft.

Advertentie

Heb uw naaste lief als uzelf.

 

De schriftgeleerden waren driftig met Jezus in gesprek, toen één van hen leergierig aan Hem vroeg: “Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?”
En in plaats van dat Jezus Zijn favoriet koos uit de tien geboden, was dit Zijn antwoord: “Het voornaamste is: ‘Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht.’ En het op één na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.” (Marcus 12:28-31)

Onze God is een God van Liefde. Dat heeft Hij zó hoog in het vaandel staan, dat dit voor Hem alles overstijgt.
Om die Liefde te ontvangen moeten we bij Hem beginnen. Het begint met de keuze om Hem te volgen en te dienen. Hij, de God van Israël, de Enige God. Buiten Hem om bestaat er geen Liefde. Al denken mensen vaak dat we het vanuit onszelf bezitten, maar wat laat de praktijk meestal het ongelijk zien.

Wat mensen vaak zien als liefde, is zonder uitzondering een emotie, waaronder vaak voorwaarden aan ten grondslag liggen. Steeds vaker zien we vandaag de dag hoe het woord ‘liefde’ misbruikt wordt om tal van zonden goed te praten, zoals vrije seks met wisselende partners en het aangaan van relaties met iemand van hetzelfde geslacht. Het mag en moet allemaal in naam der liefde, en oh wee als je daar iets op tegen hebt!
Maar ook een pedofiel praat zijn gevoelens voor kinderen goed onder het mom ‘liefde’, zo ook de moslimterrorist die anderen de dood injaagt voor afgod Allah.

Het is niet voor niets dat Jezus benadrukt dat God liefhebben, het allerbelangrijkste is. Zonder Zijn aanwezigheid in ons persoonlijke leven, missen wij het kompas der Liefde volkomen.

Daarop noemt Jezus nog een tweede gebod, die Hij, naast het liefhebben van God, het belangrijkste vindt.
Heb uw naaste lief als uzelf.

Het kwam in mijn hart hierover te schrijven, omdat zoveel mensen al dan niet bewust worstelen met dit korte zinnetje. En persoonlijk is dit ook in mijn leven een grote worsteling. Want wat als je jezelf helemaal niet liefhebt?

De zorginstellingen kunnen de vraag van zoveel gebroken mensen niet eens bijbenen. En in mijn beleving leggen de kerken vooral erg de nadruk op ‘Heb uw naaste lief’ om daarbij het laatste, maar zo essentiële stukje, te vergeten. Vaak nog even benadrukt door de tekst uit Romeinen 12:10:  ‘Acht de ander hoger dan uzelf’.
Mensen voelen zich in een onhoudbare spagaat gedrukt, door aan de ene kant de roep tot het zorgen voor de ander, en aan de andere kant de wereldse cultuur die het eigen IK als het belangrijkste acht. Ik kan mij nog de talloze keren herinneren dat er binnen de GGZ instellingen op gehamerd werd om “de kracht in mijzelf te zoeken”. Wat ik toen al niet begreep, want ik was daar juist omdat ik het zelf niet meer kon..

Heb de ander lief als uzelf.
Wat zei Jezus daarvoor ook alweer? Het begint bij het liefhebben van God. Zonder Hem geen kompas in ons leven. Zonder Hem maakt onze zondige en gebroken natuur haar eigen invullingen. Dan vallen we ten prooi aan ernstige minderwaardigheidsgevoelens of een krachtig egoïsme.
Wat ik in al die jaren therapie en worstelen met mijzelf geleerd heb, is dat die twee dichterbij elkaar liggen dan je zou denken. Doordat ik continu bezig was alles persoonlijk op te vatten en met mijzelf in worsteling te zijn, had ik geen werkelijke ruimte voor de ander. Ik had anderen vooral nodig om mijzelf aan overeind te houden.

Heb de ander lief als uzelf.
Het is God die wil, die EIST van jou, dat jij jezelf leert liefhebben. Dat jij jezelf op de plaats zet die jou toekomt. Niet te laag, niet te hoog, maar precies goed. Want alleen dan kun jij wat voor een ander betekenen. Alleen dan ben jij krachtig inzetbaar binnen Gods Koninkrijk.

Jouw waarde ligt in het feit dat God jou als uniek persoon gemaakt heeft. Hij bedacht jou, wilde jou en maakte jou naar Zijn beeld. Om een innige, liefdevolle relatie met jou te hebben. Geen koude afstandelijkheid, zoals je in alle religies over de wereld zult terugvinden. Helaas ook binnen het Christendom. Je hoeft niet eerst aan allerlei regels te voldoen om waarde te hebben in Zijn ogen. Je bént waardevol, omdat Hij jou gemaakt heeft. Wij, mensen, de kroon op Zijn schepping. Neem je plaats in, als mens en strijder in een wereld waarin de geestelijke oorlog wreder is dan ooit.
Dan kun je er zijn voor je naaste. Dat zijn allereerst je broeders en zusters binnen de Gemeente van God. En daarnaast de mensen die God in jouw leven voorbij laat komen. Acht de ander hoger dan uzelf. Dat is geen kruipmentaliteit, maar het zien van dezelfde waarde bij een ander, zoals bij jezelf. Respect hebben voor de ander, omdat hij of zij óók gemaakt en gewild is door de Vader.

Heb uw naaste lief als uzelf.
Breng het in gebed bij de Heer, als je hier moeite mee hebt. Want, zoals Jezus het gezegd heeft, je moet bij God zijn!

Hellp, mijn lijf. (2)

16387946_10211789723283995_6059311442213637709_n

Na het eerste deel van deze blog, hoopte ik dit tweede deel er zo achteraan te tikken.
Maar hierin kwam ik mijzelf hard tegen.
De ervaring die ik heb (gehad) met HELLP heeft een rollercoaster aan emoties met zich meegebracht. Direct en indirect heeft het diepe littekens in mijn leven geslagen. En dat laat zich niet zomaar in een paar woorden vangen.

In het bijzonder voor andere vrouwen met dezelfde ervaring, maar ook voor mijn eigen verwerking, wil ik toch proberen te delen hoe het is gegaan sinds de geboorte van mijn zoon.

Ik hoor het de gynaecoloog namelijk nog zeggen kort na de keizersnede.
“Kind eruit, jij weer beter”.
Pas jaren later zou ik uit ervaring kunnen weten dat dit helaas in veel gevallen niet klopt. De heersende gedachte in de medische wereld is inderdaad dat een zwangerschapsvergiftiging ‘klaar’ is zodra het kind is geboren. Een kwestie van herstellen zoals elke kersverse moeder, maar daarna word je weer de oude.
Technisch gezien was mijn HELLP en pre-eclampsie inderdaad over na de geboorte. Met behulp van bloeddrukmedicatie kwam er langzaam weer stabiliteit en was ik ‘genezen’.
Ik ben echter in de verste verte nooit meer de oude geworden.

Het hele eerste jaar als moeder was er geen spatje roze te bekennen. Alleen maar pikzwarte wolken, die geen zonlicht meer door lieten.
Lichamelijk bleef het herstel steken. Ik kroop op handen en voeten door de dagen en lange nachten heen, want ik was zo afschuwelijk moe. Gezond eten, beweging, vitaminepillen.. ik deed alles netjes, maar niets hielp.
En ondertussen voelde ik mij ook verschrikkelijk. Mijn hart was koud en mijn geest verdoofd. Ondanks dat ik meerdere depressies heb gehad in mijn leven, duurde het maanden voordat ik het besef kreeg dat er meer aan de hand was dan ‘alleen’ lichamelijke uitputting. Ik leed aan een post-partum depressie.
Zo anders dan de ‘gewone’ depressies, hielp helemaal niets van wat ik in jaren therapie aan trucs had geleerd. Deze hormonale depressie was een monster van ongekende proporties.

Helaas kreeg ik van de huisarts geen begrip toen ik bij hem aanklopte. Het hoorde erbij.
Nou, als dit het moederschap was dan snapte ik niet waarom ik hier zo vurig naar had verlangd. Een baby die non-stop huilde en weigerde te slapen. Borstvoeding moest ik opgeven vanwege de medicatie en een lijf wat te zwak was. Werkelijk niets ging normaal. Wéér iets waar ik ongeschikt voor was, dacht ik. Ik kon niet meer. Ik wilde niet meer.
Omdat mijn depressie steeds meer leidde tot suïcidale gedachten, heb ik tenslotte zelf maar de (letterlijk) dichtstbijzijnde therapeut opgezocht waar ik gelukkig binnen een week al terecht kon. En zij begreep binnen een paar minuten al dat ik wel degelijk een ernstige post-partum depressie had én er lichamelijk doorheen zat.
Die erkenning had ik zó hard nodig!

Daarna ging het stapje voor stapje beter.
Ik kon weer vooruit denken in plaats van in cirkeltjes.
Er verschenen voorzichtige zonnestralen aan het einde van de donkere tunnel. Langzaam kwam ik vanbinnen tot rust. En dat leidde vrijwel meteen tot meer rust bij mijn zoontje, die ik toen eindelijk kon leren zelfstandig te slapen. Ik ging vaak lange wandelingen maken, waarbij hij sliep en ik mijn hoofd leeg kon maken.

Maar ik merkte toch dat mijn conditie niet verbeterde. Ik bleef me moe en leeggezogen voelen. Die zogenaamde zwangerschapsdementie bleef ook maar hangen, leek het. Ik vergat alles wat ik deed of wat anderen zeiden. Vaak stond ik op van de bank om iets te gaan doen, om het weer kwijt te zijn zodra ik overeind was. Als mij iets gevraagd werd, moest de ander het vaak herhalen omdat ik de vraag meteen weer vergat. Of ik kon niet op de juiste woorden komen om te reageren. Gesprekken met meerdere personen door elkaar kon ik helemaal niet meer volgen. Ik raakte in paniek van teveel lawaai.
Een boek lezen, of zelfs een eenvoudig tijdschrift, was onmogelijk geworden omdat de woorden meteen weer verdwenen in het niets.

In die periode van bewustwording, waarin ik begon te beseffen dat er lichamelijk van alles niet klopte, zocht ik online naar lotgenotencontact. En ik heb gehuild van zowel intense opluchting als van ellende, toen ik de verhalen van (h)erkenning las. Zoveel vrouwen met vergelijkbare ervaringen en dezelfde restklachten. In mijn zoektocht naar informatie ontdekte ik wat mij nooit verteld is, namelijk dat HELLP en PE in veel gevallen kan leiden tot jarenlange, zo niet levenslange, fysieke en cognitieve schade.
Ik kwam in contact met het MUMC in Maastricht waar zeer grondig onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van zwangerschapsvergiftiging. Daar kon ik meedoen om te ontdekken hoe ik er lichamelijk aan toe was, d.m.v. het preconceptionele cardiovasculaire screening.
Hier kwam uit dat mijn hart en vaatstelsel erg verzwakt waren en zelfs in ruststand al veel te hard moesten werken, laat staan wanneer ik in beweging kwam. Mijn lichaam werd vergeleken met een Fiat 500 die een zwaar beladen caravan moest trekken, dag in dag uit.
De kans dat het in een volgende zwangerschap opnieuw mis zou gaan, werd geschat op 31%, mits ik lichamelijk weer in een goede conditie zou komen.
Op hun advies ben ik cardiofitness gaan doen bij mijn fysio en daar heb ik gewerkt aan een goede conditie van mijn lichaam en vooral van mijn hart. Hier ben ik echt met sprongen vooruit gegaan. Eindelijk verdween die donkere tunnel uit het zicht. Ik ging mij lichamelijk zóveel beter voelen. Nu pas kon ik gaan genieten van het moederschap.

In de afgelopen jaren kwamen er enkele andere lichamelijke zaken aan het licht, waardoor er medisch gezien erg veel risico’s kleven aan een nieuwe zwangerschap. Een genadeklap waar ik het erg moeilijk mee heb.
Ik kreeg te horen dat in het licht van wat nu medisch bekend is, het een wonder is dat mijn zoon en ik het beiden overleefd hebben. Een wonder waar ik dan ook ten diepste dankbaar voor ben.
Toch is daarmee de pijn niet automatisch verdwenen. En blijft de ervaring met HELLP/ PE een bijna-dood-trauma. Als ik iets ontdekt heb de afgelopen jaren, is het wel hoe dicht dankbaarheid en lijden naast elkaar kunnen bestaan. En ook, hoe broodnodig het is aan beide aandacht te besteden.
Een jaar geleden besloot ik voor dit emotionele stuk opnieuw hulp te zoeken.
Daar mag ik leren een plek geven aan wat er is gebeurd, en te accepteren om verder te kunnen gaan. Ondanks littekens, ondanks hersenletsel, ondanks mensen die niet begrepen en zijn vertrokken, ondanks meer willen maar niet krijgen..
Als ik dan weer thuis kom, en ik zie het blije koppie van mijn veel te hard groeiende zoon, dan weet ik dat alles de moeite waard is geweest.
En dat ik, met alles wat in mij is, onwijs veel van hem houdt.

Hellp, mijn lijf. (1)

IMG_20170724_212928_522

Nee, ik begin niet met een slordige typfout.
Ruim vier jaar geleden kwam ik zonder inspraak van de ene op de andere dag in aanraking met het HELLP syndroom. Hemolysis Elevated Liver enzymes and Low Platelets. Het syndroom breekt rode bloedcellen af, verstoord de leverfunctie en veroorzaakt een tekort aan bloedplaatjes.
Mijn ervaring is dat het gewoonweg een meedogenloos monster is.

Na met moeite zwanger te zijn geraakt, verliep de zwangerschap gelukkig zonder noemenswaardige problemen. Achteraf kan ik zeggen dat er een heleboel signalen waren, maar op dat moment leken het gewone kwaaltjes die ‘erbij horen’ en dat bevestigde mijn verloskundige ook telkens weer. Een wisselende, langzaam stijgende bloeddruk maar nog binnen de normen. Vocht vasthouden. Het liep gestaag op samen met de weken dat mijn zoontje groeide in mijn buik.
Ik had net de 36 weken gehaald, toen ik een nacht heel slecht kon slapen. Buikpijn hield mij wakker. Brandend maagzuur, dacht ik, en ik probeerde het met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes tevergeefs te blussen.
Voor advies belde ik mijn verloskundige de volgende ochtend op. Ze kwam gelijk even langs en al snel bleek mijn bloeddruk nu toch wel erg aan de hoge kant. Ook vond ze een spoortje eiwitten in mijn urine. Geen reden tot paniek, zei ze nog, maar ze regelde wel dat ik onmiddellijk naar het ziekenhuis kon om even nagekeken te worden. Daar bleek dat het geen brandend maagzuur was, maar mijn lever en nieren die nauwelijks nog dienst deden. Ook zat er ondertussen zoveel vocht in mijn lijf dat mijn lichaam die druk niet meer goed aan kon. Mijn vel stond strak. Ik moest blijven met het bevel tot absolute bedrust. En daar lag ik dan. Zonder dat ik eigenlijk begreep wat er aan de hand was. Veel later zou ik het pas in mijn papieren lezen: Pre-eclampsie en HELLP syndroom. In de volksmond vaak samengevat tot: zwangerschapsvergiftiging.

Met de vervelende, maar noodzakelijke wetenschap dat ik in het ziekenhuis moest blijven tot de geboorte van mijn zoon, lag ik ook de dag daarna plat op bed. Met regelmaat kwam het personeel bij mij bloed afnemen en kijken of het met de baby nog goed ging. De buikpijn was verdwenen, ik voelde mij eigenlijk alweer veel beter dan de dag ervoor. Mijn bloeddruk bleef hoog, maar wel stabiel. Ik voelde mij positief en schikte me naar de nieuwe situatie.
Die avond kwam de verpleegkundige echter bij me met de mededeling dat mijn bloedwaarden iets heel anders lieten zien. Het ging hard achteruit. En ze hadden besloten om morgenochtend te beginnen met inleiden.
Dat was een hele schrik.
Vooral heel spannend dat de geboorte van onze zoon nu ineens dichtbij was.

Die avond kon ik de slaap niet vatten.
Ik was gespannen voor het inleiden. En het ziekenhuisbed lag niet lekker.
Mijn rug en schouders begonnen er zeer van te doen. En een vreselijke hoofdpijn kwam opzetten..
Uiteindelijk vroeg ik aan de verpleging om een pijnstiller. Toen ik echter aangaf wat er zeer deed, verdween de verpleegkundige bliksemsnel om net zo hard weer terug te komen met een leger aan personeel. Ik werd direct naar een andere kamer gereden waar ik aan de toeters en bellen werd gelegd. Mijn lichaam begon ongecontroleerd te schudden. Het was ook koud toen ik door de hal werd gereden, maar aan het gezicht van het personeel te zien moest het wat anders zijn. In beide handen werden infusen geprikt en ik kreeg zuurstof via mijn neus.
Wat het personeel allemaal deed en zei ging steeds meer langs mij heen. Het was alsof ik op een afstandje aan het toekijken was wat ze allemaal met mij deden.
Er werd medicatie toegediend en er volgde een periode van stilte toen mijn lijf langzaam tot rust kwam en de enorme pijn in mijn rug en schouders – die onderhand aanvoelde alsof er een vrachtwagen op geparkeerd stond – beter te behappen werd. Het personeel dunde weer wat uit. Alleen nog een verpleegkundige die mijn hand vasthield en de ander die de schermen nauwlettend bestudeerde.
Ik weet niet wat er met me gebeurd was. Het personeel zei het niet en ik was te ver weg om het te vragen. Het drong allemaal niet tot mij door. Uiteindelijk voelde ik wel hoe moe ik was, uitgeput. Ik wilde slapen. De verpleegkundige naast mij begon elke keer tegen mij te praten op het moment dat ik mijn ogen wilde sluiten. Ik wist ook eigenlijk wel dat ik niet moest gaan slapen. Ik voelde heel sterk dat ik niet meer wakker zou worden als ik dat deed, maar ik was zó afschuwelijk moe.
Ze veegde met een natte washand het zweet van mijn gezicht en ik kwam weer wat bij. Ze hielp me wat verder overeind want ik moest wat water drinken. Braaf nam ik een paar slokjes. Maar het duurde niet heel lang, toen het weer omhoog kwam en ik het uitspuugde. Golven van misselijkheid bleven komen en steeds moest ik spugen.
Er kwam weer meer personeel binnen gesneld. Het geluid van mijn zoontjes hartslag waar ik tot dat moment rustig naar had liggen luisteren werd stil gezet.
De gynaecoloog werd gebeld. Mijn man werd gebeld.
Er werd iets tegen mij gezegd maar wat het was, drong niet tot me door.
220/110. Ik zag mijn bloeddruk staan op 220/110.
Ik moest een vies drankje drinken wat ik meteen weer uitspuugde.
Toen werd ik met een sneltreinvaart weggereden naar een andere ruimte. Er werd aan mij getrokken en gesjouwd. Geen tijd meer te verliezen, dus de ruggenprik kwam zonder verdoving. Ik zag mijn man vlak voordat ons zoontje uit mijn buik werd gehaald.
Heel even mocht ik hem zien. Hij huilde, gelukkig hij huilde.
En toen was hij weg.

 

Heb je na het lezen van deze blog behoefte aan meer informatie en andere ervaringsverhalen, kijk dan op de website van Stichting Hellp.

Stil gezet

‘Een mens wikt, maar God beschikt’

flower

Dit oude spreekwoord, ontleent aan de Bijbel, bleek de afgelopen periode weer eens waarheid te zijn.
Na vele jaren van worstelen met mijzelf en allerlei angsten diep in mij, was ik eindelijk op een punt terecht gekomen waarop ik niet alleen volledig sterk in geloof was komen te staan, maar ik ook zover was om mij actief voor Hem in te zetten. Het regelmatig plaatsen van artikelen op deze weblog zou daar een belangrijk onderdeel van zijn. Niet langer zwijgen (om Sions wil)!

Ruim veertien maanden geleden, toen ik zwanger was van onze zoon en nog een maand te gaan had, werd ik echter plotseling ziek. Pre-eclampsie en Hellp-syndroom, in de volksmond beter bekend als zwangerschapsvergiftiging. Binnen anderhalve dag lag ik te vechten voor mijn leven en dat van de baby en het heeft niet veel gescheeld, maar we hebben het gelukkig allebei gered. Waar ik natuurlijk intens dankbaar voor ben.

Hoewel medisch niet direct (h)erkend, waren de gevolgen heftig. Ik herstelde slecht en kreeg door de enorme lichamelijke klap ook een postnatale depressie voor mijn kiezen.  Het ergste vond ik, en vind ik nog steeds, dat ik grote problemen heb met mijn geheugen en concentratie. Daardoor was het lange tijd onmogelijk om te schrijven – meestal mijn enige uitlaatklep – en nu kost het nog steeds de grootste moeite.

Niet zozeer van plan hier heel persoonlijk te worden, maar ik wil dit nu toch opschrijven omdat de afgelopen maanden vooral een geestelijke strijd zijn geweest. Ik ben bekend met depressies en ik merk dan iedere keer hoe erom gevochten wordt mij in die staat te houden, zodat ik langzaamaan van God weggetrokken wordt of in ieder geval niet bruikbaar ben. Met de grootst mogelijke moeite schrijf ik dit bericht toch, om te vertellen dat het wederom niet gelukt is! En dat ik met hulp van de Heer hoop (nieuw) leven in deze weblog te blazen.

Vanuit de schaduw

Steeds geplaagd worden door concentratieproblemen maakt het schrijven lastig. Terwijl er zoveel gebeurd in binnen- en buitenland.
Tegelijk ervaar ik dan juist momenten dat ik even wat meer afstand moet nemen om te kunnen observeren.

Ik luister. Ik lees.
Ik hoor en ik zie.

Volk staat op tegen volk. (Matt.24:7)
Toenemende scheiding tussen rein en onrein. (Op.22:11)
De leugen regeert, ook binnen de kerk. (Mar.7:7)
Israël wordt uitgekotst. (Ps.83:3-5)
De schepping zucht. (Rom.8:20-22)

Het hart van een wachter begrijpt wat het Woord zegt en ziet het tot vervulling komen. In de schaduw van Zijn vleugels mogen we troost putten uit Zijn belofte:

‘Je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen.’ (Joh.16:20)

Vreugde!
Hij is de Schepper van nieuw leven. Kijk maar naar buiten, we mogen er al vroeg van genieten dit jaar.

Madelief

Volg je hart?

Nederlanders staan vaak bekend als een nuchter volk.
Trots en niet erg bescheiden wanneer het aankomt op de eigen mening. En wat is het een groot goed dat we ons hier in vrijheid kunnen uitspreken.

Voor jezelf opkomen is een hot item in onze samenleving.
Het eigen ‘ik’ is haast tot een heilige status verheven en gevoel wordt bestempeld als het kompas van ons leven. De psychologie die de meeste hulpverleners hanteren promoten ook het centraal zetten van jezelf om zo in balans te kunnen zijn of komen met de wereld om ons heen.

Als ik de Bijbel serieus neem – en dat doe ik – moet ik toch concluderen dat bovenstaande levenshouding je die balans niet zal brengen. Het is precies dat eigen ‘ik’ die er een groot, zo niet volledig aandeel in heeft dat er in de Hof van Eden gezondigd werd tegen de Schepper.  Adam en Eva die niet meer gehoorzaamden aan wat juist was, maar aan wat goed voelde.

Het is daarom zo onontbeerlijk de Schrift van voor naar achter te kennen en steeds opnieuw met hulp van de Geest te begrijpen hoe God wil dat wij leven en waarom dit belangrijk is.
Onze emoties en gedachten zijn te grillig van karakter om er werkelijk op te kunnen vertrouwen. Mijn ‘ik’ is ernstig beschadigd door de zonde en functioneert daardoor niet zelfstandig. Voor genezing en werkelijk opbloeien moeten we bij onze Schepper zijn, die voor een ieder afzonderlijk exact weet wat hij of zij nodig heeft. Wat werkelijk goed is.

Dan ga je niet altijd de weg die jij zou hebben uitgekozen. Soms moet je toch even die eigen mening wegslikken. Of ongezonde emoties de laan uit sturen. Maar je zult gaan zien dat de weg die de Heer voor jou heeft bestemd, echt de allerbeste is.

De klacht van Jeremia

“Wee mij… nooit was ik in vrolijk gezelschap, nooit heb ik plezier gemaakt, eenzaam was ik door Uw toedoen…” (Jer.15)

Niet echt een vrolijke start van een weblog.
De klaagzang van Jeremia klinkt bitter en depressief. Je ziet hem in gedachten haast met zijn boze vinger naar de hemel wijzen.
Het komt allemaal door God, die Jeremia had uitgekozen en apart gezet om een profeet te zijn (Jer.1).
Hij moest het volk Israël waarschuwen, omdat ze niet trouw waren aan het verbond met hun Heer. Het maakte Jeremia niet bepaald populair. Sommige mensen stonden hem zelfs naar het leven.
Wat een eenzame taak had God hem opgedragen. En Jeremia lijdt er vreselijk onder, maar blijft toch gehoorzaam.

Het leven van Jeremia is op zichzelf al profetisch te noemen. Hij voelde zich ongetwijfeld de verschoppeling van zijn eigen volk. Opzij geschoven, niet serieus genomen.
Net zoals het Israël zelf altijd vergaan is tot op de dag van vandaag. Eindelijk terug in het land dat de Eeuwige hen heeft beloofd, noemt de wereld haar een “schurkenstaat” en ze staan er alleen voor. Profetie op profetie gaat in vervulling, maar men is doof en blind.

Eenzaam ben ik, door Uw toedoen..
Geroepen om als wachter voor Israël in de bres te staan kan ik de woorden van Jeremia maar al te goed meevoelen.
Naar de maatstaven van mensen en maatschappij heb ik niets nuttigs bereikt. Ik kan eigenlijk niets. Echt contact krijgen met anderen is me nooit goed gelukt, hoe hard ik het ook heb geprobeerd.
Alsof de verbinding er niet mag zijn..
Een zegen? Ik denk dat veel Joden dat anders zullen ervaren en om eerlijk te zijn voelt het ook vaker als een onmenselijke last.

In vroegere tijden stonden de wachters op de muren rond de stad.
Meestal merkte je niet eens dat ze er waren, want je hoort ze niet als alles rustig is. Toch waakten zij over het welzijn van de mensen. En aarzelden niet om luidruchtig alarm te slaan wanneer er toch gevaar dreigde.

In deze uitermate spannende dagen stelt God opnieuw wachters aan (Jes.62:6-7). Sommigen lopen letterlijk over de muren van Jeruzalem, anderen – zoals ik – betreden geestelijke stenen.
Omdat het zo eenzaam kan voelen, schrijf ik vooral om hen te laten weten dat ze het niet zijn. De Heer kent wie bij Hem schuilen.